კონფერენციის სესიებზე დასწრების რეგისტრაცია - ფორმა

რეგისტრაციის ბოლო ვადა - 18.00სთ., 19 სექტემბერი

 

CIDOC 2017 participation - registration form 

Registration is open until 19th September 2017